Odpowiedzi

2009-11-06T14:25:27+01:00
ATENY:
równość obywateli. Każdy z obywateli mógł Każdy z obywateli mógł złożyć projekt ustawy oraz miał prawo zabrać głos (demokracja bezpośrednia). Decyzje podejmowane były większością głosów. Aby ustawa mogła być zatwierdzona musiało być kworum, które liczyło Każdy z obywateli mógł złożyć projekt ustawy oraz miał prawo zabrać głos (demokracja bezpośrednia). Decyzje podejmowane były większością głosów. Aby ustawa mogła być zatwierdzona musiało być kworum. Obowiązywała zasada, ze nie można było głosować od razu. Wniosek musiał być bowiem szczegółowo przedyskutowany i porównany z istniejącymi już przepisami.

RZYM:
W strukturze społeczeństwa rzymskiego przytłaczającą większość stanowili chłopi.Władzaw państwie należała do grupy arystokracji. Patroni zapewniali Patroni zapewniali klientom opiekę prawną i materialną w zamian za różnego typu usługi, a zwłaszcza głosowanie na zgromadzeniach zgodnie z ich zaleceniami. Był podiał mieszkańców. Była rada 500

3 2 3
2009-11-06T14:28:23+01:00
Mogę tylko podać różnice między DEMOKRACJĄ ateńską, a republiką rzymską:

Demokracja ATEŃSKA polegała na tym, ż ekażdy mógł uczestniczyć w obradach, a nawet wypłacano za to ludziom.

Republika RZYMSKA polegała na tym, że głosowano jedynie na przedstawione projekty i jeszce musieli do tego dokładać swoje pieniądze.