Odpowiedzi

2009-11-06T14:23:29+01:00
2Cl- ---> Cl2 + 2e- (reakcja anodowa)
K+ + e- ---> K (reakcja katodowa)
2KCl ---> Cl2 + 2K (reakcja sumaryczna)

2HCOOH + Mg = (HCOO)2Mg + H2

2HCOOH + Mg(OH)2 = (HCOO)2Mg + 2H2O

2HCOOH + MgO = (HCOO)2Mg + H2O