Odpowiedzi

2009-11-06T14:26:03+01:00
M- ucho
D-ucha
C-uchu
B-ucho
N-z uchem
M- o uchu


M-oko
D-oka
C-oku
B-oko
N- z okiem
M- o oku

Mianownik- kto?co?
Dopełniacz- kogo?czego?
Celownik-komu?czemu?
Biernik-kogo?co?
Narzędnik-z kim?z czym?
Miejscownik-o kim?o czym?
2009-11-06T14:28:23+01:00
M:ucho ucha
D:ucha uch
C:uchu uchom
B:ucho ucha
N:uchem uchami
Msc:uchu uchach
W:ucho! ucha!
oko
M:oko oka
D:oka ok
C:oku okom
B:oko oka
N:okiem okami
Msc:oku okach
W:oko! oka!
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T14:29:37+01:00
OKA
M.oka
D. ok
C. okom
B. oka
N. (z) okami
Ms. (o) okach
W. oka

UCHO
M. ucha
D. uch
C. uchom
B. ucha
N. (z) uchami
Ms.(o) uchach
W. ucha

te rzeczowniki odmieniają się tylko w liczbie mnogiej