Referat o Kazachstanie,wszystko włącznie z obliczeniem godziny.
Daje 117pkt za to zadanie ale ma być napisany własnymi zdaniami a nie ściągnięty z neta.na co najmniej 2strony A4.
(mam nauczycielkę z tego kraju uczy mnie geografii za dużo wypytywałem co lekcje o ten kraj i mam teraz zrobić referat)

2

Odpowiedzi

2009-11-06T15:11:50+01:00
Kazachstan jest to panstwo znajdujące się częściowo w Europie a częściowo w Azji.
Powstało w 1911r. w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Sąsiaduje z:
- z Usbekistanem,
- z Chinami,
- z Turkmenistanem,
- z Kirgistanem,
- z Federacją Rosyjską .
Jego granice mają długość 12187 km. Ma dostęp do Morza Kaspijskiego.
Kazachstan jest republiką i na czele państwa stoi prezydent, który jest wybierany na pięcioletnią kadencję. o 1911r. prezydentem jest Nursułtan Nazarbajew, który ma prawo rozwiązywania parlamentu i zarządzania referendum bez żadnych konsultacji politycznych. Władzę ustanodawczą ma parlament dwuizbowy.
W Izbie zasiada 107 deputowanych, a 98 jest wybierach po przez głosowaniu. Dziewięciu deputowanych wybiera Zgromadzenie Narodów Kazachstanu. Kadencja izby trwa pięć lat.
Sebat składa sie z 39 senatorów, z tego siedmiu z nich jest wyznaczana przez prezydenta.
Kadencja senatora trwa sześć lat. Dożywotni mandat senatora przysługuje również byłym prezydentom republiki.Mimo iż Kazachstan uważany jest za państwo, które w porównaniu do innych krajów Azji Środkowej czyni największe postępy we wdrażaniu reform demokratycznych, to sytuacja w tym kraju wciąż daleka jest od standardów zachodnich.
Kazaskie święta narodowe to:
- 30 sierpnia – Dzień Konstytucji,
- 25 października – Dzień Republiki,
- 16 grudnia – Święto Niepodległości.
18 maja 2007 prezydent Nursułtan Nazarbajew dokonał zmiany konstytucji republiki.
Gospodarka niemal na równym stopniu gospodarka Kazachstanu opiera się na przemyśle i rolnictwie. Kraj posiada dość bogate złoża surowców energetycznych oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu,Spory odsetek upraw prowadzony jest na polach sztucznie nawadnianych. W hodowli dominują owce, bydło, konie, wielbłądy i kozy, a w okolicach większych miast – trzoda chlewna i drób. manganu, srebra i złota.
Podział administracyjny:
Kazachstan podzielony jest na 14 obwodów i 3 miasta wydzielone. Obwody dzielą się dalej na rejony. Obwody:
* obwód akmolski,
* obwód aktiubiński,
* obwód ałmaacki,
* obwód atyrauski,
* obwód karaganzki,
* obwód kustanaski,
* obwód kyzyłoryński,
* obwód mangystauski,
* obwód pawłodarski,
* obwód południowokazachstański,
* obwód północnokazachstański,
* obwód wschodniokazachstański,
* obwód zachodniokazachstański,
* obwód żambylski.
Miasta wydzielone:
* Ałmaty,
* Astana,
* Bajkonur.
Święta państwowe:
-1 stycznia, Nowy Rok, Жаңа жыл,
-8 marca, Dzień Kobiet, Халықаралық әйелдер күні,
-22 marca, Święto Wiosny, Наурыз мейрамы,
-1 maja, Święto Jedności Narodu Kazachskiego, Қазақстан халық бірлігі мейрамы,
-9 maja, Dzień Zwycięstwa, Жеңіс күні,
-30 sierpnia, Dzień Konstytucji, Қазақстан Республикасы Конституциясы күні,
-25 października, Dzień Republiki, Республика күні,
-16 grudnia, Dzień Niepodległości, Тәуелсіздік күні.
P.S- te dziwne znaki co ci się wydawać to jest oryginalna nazwa;P
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T15:43:52+01:00
Kazachstan
Kazachstan to republika, dlatego oficjalna nazwa to : Republika Kazachstanu. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany na pięcioletnią kadęcję w wyborach powszechnych. Od 1 grudnia 1991 jest nim Nursułtan Nazarbajew. Władza prezydenta jest bardzo silna. Ma prawo między innymi do rozwiązywania parlamentu i zarządzania referendum bez żadnych konsultacji politycznych.
Kazachstan to państwo leżące częściowo w Europie (5,4% powierzchni – tereny na zachód od rzeki Emba) i częściowo w Azji. Państwo to powstało w w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego.
Przez położenie Kazachstanu w samym sercu olbrzymiego kontynentu nie docierają tu masy powietrza morskiego. Klimat kraju jest umiarkowany – suchy, skrajnie kontynentalny. Różnice temperatur lata (do 40 °C) i zimy (do -45 °C) oraz nocy i dnia są nadzwyczaj wielkie. Lato jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, zaś wiosna i jesień są bardzo krótkie. Opady są niewielkie. Na południowych obrzeżach wynoszą zaledwie do 300 mm rocznie.
Kazachstan podzielony jest na 14 obwodów i 3 miasta wydzielone. Obwody dzielą się dalej na rejony
Obwody:
- obwód akmolski
- obwód aktiubiński
- obwód ałmaacki
- obwód atyrauski
- obwód karagandzki
- obwód kustanajski
- obwód kyzyłordyński
- obwód mangystauski
- obwód pawłodarski
- obwód południowokazachstański
- obwód północnokazachstański
- obwód wschodniokazachstański
- obwód zachodniokazachstański
- obwód żambylski
Miasta wydzielone:
- Ałmaty
- Astana
- Bajkonur
Graniczy z następującymi państwami:
Chinami (1460 km granicy),
Kirgistanem (980 km),
Turkmenistanem (380 km),
Uzbekistanem (2300 km)
Federacją Rosyjską (6467 km).
Łączna długość granic Kazachstanu wynosi 12 187 km.
Kazachstan ma dostęp do największego jeziora świata – Morza Kaspijskiego na długości 2340 km.
Gospodarka Kazachstanu opiera się głównie na przemyśle i rolnictwie. Kraj posiada dość bogate złoża surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota.
W Kazachstanie bardzo dobrze rozwija się przemysł hutniczy, maszynowy, a nawet chemiczny.
Oprócz roślin przemysłowych takich jak : bawełna, tytoń, buraki cukrowe, uprawia się zboża np. pszenicę, jęczmień, owies.
W hodowli dominują owce, bydło, konie, wielbłądy i kozy, a w okolicach większych miast – trzoda chlewna i drób
Przez położenie Kazachstanu w samym sercu olbrzymiego kontynentu nie docierają tu masy powietrza morskiego. Klimat kraju jest umiarkowany – suchy, skrajnie kontynentalny. Różnice temperatur lata (do 40 °C) i zimy (do -45 °C) oraz nocy i dnia są nadzwyczaj wielkie. Lato jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, zaś wiosna i jesień są bardzo krótkie. Opady są niewielkie. Na południowych obrzeżach wynoszą zaledwie do 300 mm rocznie.


Mam nadzieję, że Ci pomogłam ;) Nie wspomniałam nic o historii Kazachstanu(nie wiedziałam czy taż ma być), jeśli też
ma być zawarta w referacie to napisz prywatną wiadomość, a edytuję to rozwiązanie. Pozdrawiam ;)

Historia Kazachstanu

W I tysiącleciu p.n.e. Kazachstan zamieszkiwany był przez związki plemienne Saków i Issydonów. Od II w. – III w. zajęty przez Xiongnu. Później w składzie kaganatu tureckiego. Od VIII w. – X w. pod panowaniem dynastii Karachanidów. W latach 1219–1221 podbity przez Mongołów, należał do Złotej Ordy. Po jej rozpadzie podzielony na chanat uzbecki (na wschodzie) i chanat nogajski (na zachodzie). W połowie XV w. w chanacie uzbeckim wyodrębnienie się Kazachów (tzn. ludzi wolnych). Na innych ziemiach powstanie 3 ord (żuz) – Wielkiej (Siedmiorzecze), Średniej i Małej.
Kazachstan został podbity przez Rosję. Po utworzeniu Związku Radzieckiego na terenie kraju utworzono autonomię dla Kazachów, początkowo (1920) jako wchodzącą w skład Rosyjskiej FSRR Kirgiską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, w 1925 przemianowaną na Kazachską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. W 1936 Kazachska ASRR zmieniła swój status i jako Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka weszła bezpośrednio w skład ZSRR.
Gdy władzę w Kazachstanie sprawował Stalin, państwo to było znane ze znajdujących się się na jego terenie obozów pracy (łagrów) oraz jako miejsce deportacji m.in. ludności polskiej oraz Czeczenów.
Później Kazachstan stał się miejscem kilku ambitnych radzieckich projektów, takich jak: umiejscowione w Semeju laboratoria jądrowe, próby z bronią jądrową, kosmodrom Bajkonur, zagospodarowywanie bezludnych terytoriów. 16 grudnia 1991 Kazachstan, jako ostatnia z republik ZSRR, proklamował niepodległość. W 1997 stolica kraju została przeniesiona z położonego na południu kraju miasta Ałmaty do znajdującej się bliżej geograficznego centrum kraju i dalej od granicy z Chinami Akmoły, przemianowanej później na Astanę.


Do pracy załącz jakieś fajne fotografie, a napewno będzie 6 ;p Trzymam kciuki ;)