Odpowiedzi

2009-11-06T15:06:37+01:00
For me, such an unusual place in Krakow is a mound Krakus. The mound itself offers a beautiful view of the city. Excellent see Big Ben. The place is not unusual. Mound lies in its interior the remains of the founder of Cracow, King Krak. From the ages of Krakow is a place of worship. In the eighteenth century, the mound was surrounded by fortifications austryjackimi (they belonged in the skald Fortress Krakow), which unfortunately was demolished but remained on the adjacent hill fort St. Benedict, who is also an interesting building. :)


Dla mnie takim niezwykłym miejscem w Krakowie jest kopiec Krakusa. Z samego kopca rozpościera się piękny widok na całe miasto. Wspaniale widać Wawel.
Miejsce jest to niezwykłe. Kopiec kryje w swym wnętrzu szczątki założyciela Krakowa: króla Kraka. Od wieków krakowianie czcili to miejsce.
W XVIII wieku kopiec był otoczony fortyfikacjami austryjackimi (wchodzily one w skałd Twierdzy Kraków), które niestety wyburzono ale na sąsiednim wzgórzu pozostał Fort Św. Benedykta, będący również ciekawą budowlą. ;)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-06T15:07:04+01:00
Smocza Jama na Wawelu w Krakowie
Smocza Jama to jaskinia usytuowana na zachodnim zboczu wawelskiego wzgórza w Krakowie. Na atrakcyjność Smoczej Jamy wpływa związana z nią legenda nawiązująca do mitycznego początku Krakowa. Jaskinia powinna znaleźć się na liście obowiązkowych punktów do zwiedzenia wszystkich osób odwiedzających Wawel. Zwiedzanie Smoczej Jamy rozpoczyna się na terenie zamku na Wawelu, dokładnie z terenu wzgórza opodal baszty Złodziejskiej. W ceglanej wieżyczce, stanowiącej dawniej studnię austriacką, znajduje się klatka schodowa. Całkowita długość pieczary wynosi 270 m, zwiedzającym udostępniona została trasa o długości 81 m. Na trasie znajdują się trzy komory, z których największa o długości 25 m i wysokości dochodzącej miejscami do 10 m. Wyjście ze Smoczej Jamy znajduje się poza obrębem murów zamku, wprost na wiślany bulwar. Przy wyjściu ze Smoczej Jamy usytuowana została rzeźba legendarnego Smoka Wawelskiego dłuta Władysława Chromego z roku 1972. Smok jest niewątpliwą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych dzieci.

Dragon's Den Castle in Krakow
Dragon's Den is a cave located on the western slope of Wawel Hill in Krakow. The attractiveness of the cave affect the associated legend referring to the mythical beginning of Krakow. The cave should be on the list of mandatory items to all visitors to visit Wawel Castle. Cave tour begins at the Wawel Castle, just a hill not far from the site of the Thieves. The brick tower, which is well past the Austrian, there is a staircase. The total length of the cave is 270 meters, visitors have been made available route length 81 meters on the route, there are three chambers, the largest having a length of 25 m and height of seeking places to 10 m. The output of the cave is located outside the walls of the castle, directly on Vistula boulevard. At the exit of the cave is located legendary Wawel Dragon carving chisels Wladyslaw Chromy of 1972. The dragon is the undoubted attraction especially for the little children.