Pole powierzchni calkowitej graniastosłupa czworokątnego prawidłowego jest równe 224cm(kwadratowe),a krawędż jego podstawy jest równa 4 cm.
a)Oblicz wysokośc graniastosłupa
b)Wykonaj rysunek pomocniczy tego graniastosłupa oraz narysuj dwie różne jego siatki w skali 1:2

1

Odpowiedzi

2009-03-22T19:33:23+01:00
Dane:
a - 4cm - bok kwadratu w podstawie
Pole powierzchni - 224cm2

Szukane:
b- wysokość graniastosłupa

Pole = 2*(a*a) + 4*(a*b)

224 = 2*(4*4) + 4*(4b)
224 = 32 + 16b
192 = 16b
b = 12

Wysokość graniastosłupa wynosi 12 cm.

Rysunek niestety musisz narysowac sama
Wyglad takiego graniastosłupa znajdziesz
http://matematyka.pisz.pl/strona/971.html
4 4 4