Zad.1
Kurs kroju i szycia rozpoczęło 200 osób, w tym 70% mężczyzn. Po pierwszym dniu zajęć wyjechało 60% mężczyzn i 10% kobiet. Ile osób kontynuowało naukę kroju i szycia w drugim dniu kursu ?

zad.2
Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel jest... . Takie zadanie otrzymało dwustu uczniów, każdy miał wpisac tylko jedna cechę. 24% uczniów odpowiedziało sprawiedliwy, 11% sympatyczny,20% odpowiedziało niewymagający i tyle samo uczniów odpowiedziało wymagający. Przecietnie co dwudziesty uczeń wpisał odpowiedz nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi. Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. Ilu ich było ??

3

Odpowiedzi

2009-11-06T15:27:21+01:00
1.
200-100%
70%=0,7
0.7x200=140-mężczyżni
200-140=60-kobiety
140x0.6=84
60x0.1=6
20-(84+6)=110 osoby
2009-11-06T15:28:02+01:00
Zad1
70% z 200 = 140

60% z 140 =84
140-84=56
10% z 60 = 6
60-6=54

54+56=110osób

zad2
24% z 200 =48
11% z 200 =22
20% z 200 =40
20% z 200 =40
10
13
pozostali;40+40+22+48+10+13=27
ODP:nie odpowiedziało 27 uczniów
1 4 1
2009-11-06T15:35:03+01:00
Zad 1
kurs-200os.

200*70%=200*0.7=140mężczyzn
200*30%=200*0.3=60kobiet

140*60%=140*0.6=84
140-84=56 mężczyzn kontynuowało

60*10%=60*0.10=6
60-6=54 kobiet kontynuowało

56+54=110 osub kontynuowało naukę kroju i szycia w drugim dniu kursu

zad2

200*24%=48
200*11%=22
200*20%=40
200*20%=40
200*5%=10
200*6.5%=13
200-173=27

odp tych uczniów było 27
1 5 1