Odpowiedzi

2009-11-06T15:28:47+01:00
Wotum zaufania to jedna z form kontroli Rady Ministrów przez Sejm.

Wotum nieufności - podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych,

absolutorium- określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ

zapytanie poselskie- zapytanie skierowane przez posła lub grupę posłów do rządu lub konkretnego ministra,

5 3 5