1. Stopa bezrobocia w pewnym kraju na początku 2007 roku wynosiła 15,1%, a na początku następnego roku obniżyła się do 9,2%.
a) o ile punktów procentowych obniżyło się bezrobocie?
b)o ile procent obnizyło się bezrobocie.

2. Dwóch przedsiębiorców A i B prognoz0owało obroty swojej firmy na rok 2007. Tabela przedstawia prognozy oraz rzeczywiste obroty.
a)oblicz błąd bezwzględny przybliżenia (prognozy) dla obu przedsiębiorstw
b) oblicz błąd procentowy i oceń który z przedsiębiorców popełnił mniejszy błąd prognozując obroty swojej firmy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T15:38:26+01:00
2009-11-06T15:46:57+01:00
1. a) 15,1% - 9,2% = 5,9 punkty procentowe
b) 15,1% - 9,2% = 5,9%

Odp: Bezrobocie obniżyło się o 5,9 punktów procentowych i 5,9 procenta.
2009-11-06T16:06:22+01:00
Zad 1.
a) 15,1% - 9,2% = 5,9

b) 15,1% - 9,2% = 5,9%

Odp: Bezrobocie obniżyło o 5,9 procenta.