Zadanie 1.
Ktore z podanych zdan sa zdaniami w sensie logiki?
a)Polska graniczy z Norwegia
b)W Polsce rok szkolny rozpoczyna sie we wrzesniu
c)Czy lubisz poniedzialek?
d)Liczba 3 jest najmniejsza liczba pierwsza
e)Kup gazete
f)Drzwi sa wazniejsze niz okno

Zadanie 2.
Wyznacz:AuB, AnB, A\B, B\A jezeli:
A={½,√4,³√27,9} , B={2,3,(⅓)⁻²,³√64}

Zadanie 3.
Usun niewymiernosc z mianownika:
a) 2√3 b) 3+√2
----- = ----- =
√3-2 √7+3

Zadanie 4.
Na osi liczbowej przedstaw zbiory:
D=(-∞,5) , E=<5,9> oraz wyznacz zbiory: DnE, DuE, D\E, E\D

zadanie 5.
Rozwiaz nierownosc:
|x-3|≥2

Zadanie 6.
Oblicz stosujac prawa dzialan na potegach:
5¹⁶-25⁷
---------- =
125⁵+5¹⁴

Zadanie 7.
Ze zbioru Z={3⁻¹,⅕⁻¹,³√8,(0.027)¹/³,⁴√16,(¼)¹/²}
wypisz liczby:
a)niewymierne
b)naturalne
c)mniejsze od 1

3

Odpowiedzi

2009-11-06T15:41:43+01:00
2009-11-06T16:34:31+01:00
2009-11-06T16:51:14+01:00