Chciałabym żeby ktoś mi ten tekst przetłumaczył na jezyk angielski(oczywiście urzywając odpowiedniego czasu),ale nie na jakimś translatorze! :)

"Technologia Informatyczna odgrywa przełomową rolę w życiu człowieka.Stosowana jest w wielu dziedzinach między innymi medycynie, nauce, budownictwie oraz dziedzinach artystycznych. Pomaga uczyć się, ułatwiaja codzienną pracę oraz służy do rozrywki.Za pomocą komunikatorów internetowych np gadu-gadu możemy porozumiewać się ze znajomymi oraz nawiązywać nowe znajomości. W internecie możemy sprawdzić np. pogodę, wiadomości ze świata,robić zakupy oraz zarabiać. Obecnie bardzo lubiane stały się cyfrowe aparaty fotograficzne , dzieki ktorym mozemy w szybki sposób przesyłać zdjęcia z aparatu do komputera za pomocą kabla USB."

3

Odpowiedzi

2009-11-06T15:55:20+01:00

Computer technology plays in man's life decisive part.She be applied in many fields between different medicine, science, building as well as artistic fields. It helps to learn, everyday ułatwiaja
praceoraz serves to entertainment.We for help komunikatorów the internet np of gadu-gadu can communicate with familiar as well as link new acquaintances. We in internecie can check np. weather, message from world,do purchases as well as earn. At present very popular they stood sposobić digital photographic apparatuses , dzieki ktorym mozemy in pane to send from apparatus picture to
the computer for help of cable the USB."
2009-11-06T15:56:10+01:00
It plays decisive (ravined) role be in life in (to) many between other domains medicine " technology information człowieka.Stosowana, science, construction and artistic domains. It are helped to teach (to learn) , they facilitate daily work and it is as (serve) for assistance communicator internet rozrywki.Za e.g. we can communicate with familiar gadu-gadu and establish (refer) new acquaintances. We can check in internet e.g. weather, message (knowledge) from world, make shopping and earn. Digital (numeric) photographic apparatuses presently like become very, we can send photos due to which (who) to fast manner from apparatus for computer behind assistance of cable USB. "
2009-11-06T16:03:41+01:00
It plays decisive words be in life in many between other domains medicine " technology information human. Hemalum, science, construction and artistic domains. It are helped to teach , they facilitate daily work and it is as for assistance communicator recreation.In we can communicate with familiar gadu-gadu and establish new acquaintances. We can check in internet e.g. weather, message from world, make shopping and earn. Digital photographic apparatuses presently like become very, we can send photos due to which to fast manner from apparatus for computer behind assistance of cable USB. "