Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T15:52:01+01:00
Wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach, znajdujące się pod powierzchnią terenu nazywamy wodami podziemnymi.

Wsiąkająca w powierzchnię terenu woda opadowa wypełnia warstwę przepuszczalną i gromadzi się ponad utworami nieprzepuszczalnymi – tworzy się warstwa wodonośna, tj. warstwa wypełniana wodą, ograniczona od dołu warstwą skał nieprzepuszczalnych, od góry zwierciadłem wód podziemnych, czyli powierzchnią, do której sięga woda. Jeśli woda wypełnia tylko dolną część warstwy wodonośnej, tworzy się tzw. zwierciadło swobodne, a gdy wypełnia całą warstwę – tzw. zwierciadło napięte. Powyżej zwierciadła wody podziemnej znajduje się strefa napowietrzania (aeracji), czyli sucha strefa, przez którą przesiąka woda. Wyróżnia się kilka rodzajów wód podziemnych:

– wody zaskórne (wierzchówki) – zalegające bardzo płytko pod powierzchnią, pozbawione strefy aeracji lub mające tę strefę w postaci kilkucentymetrowej warstwy. Podlegają wpływom atmosferycznym – zmienia się ich temperatura w cyklu rocznym. Są silnie zanieczyszczone przez gnijące substancje organiczne, dlatego nie nadają się do picia;

– wody gruntowe – występują na większej głębokości niż wierzchówki. Ze względu na grubą warstwę napowietrzania są dobrze filtrowane. Cechuje je równowaga termiczna, tzn. przez cały rok utrzymuje się średnia roczna temperatura obszaru;

– wody głębinowe – zalegają pod warstwą nieprzepuszczalną, często na dużych głębokościach. Mogą być zasolone lub zawierać duże ilości rozpuszczonych związków mineralnych. Często mają podwyższoną temperaturę, czego przyczyną jest ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi – wody termalne;

– wody artezyjskie – znajdują się w warstwie wodonośnej położonej między dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi tworzącymi nieckę. Warstwa wodonośna na skrzydłach niecki dochodzi do powierzchni, dzięki czemu może być zasilana wodą

opadową. Woda gromadząca się w warstwie wodonośnej spływa do najniżej położonej partii warstwy i dzięki temu działa na nią ciśnienie hydrostatyczne wód znajdujących się w wyższych partiach warstwy. W przypadku przebicia nadległej warstwy nieprzepuszczalnej woda samoczynnie wypływa na powierzchnię lub podnosi się tylko jej poziom bez wypływu na powierzchnię – wody subartezyjskie.

Wody podziemne, szczególnie głębinowe, nie są chemicznie czyste. Jeśli zawartość związków mineralnych w jednym litrze wody przekracza 1 gram, wodę nazywamy mineralną.
9 3 9