Odpowiedzi

2009-11-06T16:15:35+01:00
Dane: Szukane:
I=2,3 A U=?
R=100 Ω P=?
1kwh=2 zł
16h
30 dni ogólny wzór : I= U/R
I-natezenie,U-napięcie,R-opór
I=U/R /x R
U=I x R
U=2,3 x 100
U=230 V
WZÓR OGÓLNY: P=I x U
P= 2,3 A x 230 V
P=529 W
P= 0,529 kW
0,529kW x 2 zł= 1,05 zł( w przybl.)
30 Dni x 16 h = 480 h
480 h x 1,05 zł = 504 zł