Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T20:41:44+01:00
W latach 70. i do połowy 80. recesja gospodarcza (upadek wielu gałęzi przemysłu, zwłaszcza górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa) spowodowana kryzysem energetycznym i spadkiem światowych obrotów handlowych; od 1986 szybsze tempo rozwoju gospodarczego (średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto 3%), blisko 1/3 nakładów inwestycyjnych przeznacza się na modernizację przemysłu (maszynowego, elektronicznego, petrochemicznego); struktura wytwarzania PKB: przemysł 25%, rolnictwo 1%, usługi 74% (2007); PKB na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej wynosi 36,5 tys. dolarów USA (2007). Belgia posiada znaczne rezerwy złota (ponad 30 mln uncji) i dewizowe (ponad 12 mld dolarów USA).