Wykorzystując wagę kuchenną i naczynie o znanej objętośći,np.szklankę o pojemnośći 0,25 l = 250cm(sześciennych) , wyznacz gęstość wody i odpowiedz na pytanie: jaka jest gęstość?Opisz doświadczenie, czyli:-podaj cel doświadczenia,wymień konieczne przyrządy,-wymień kolejne czynności i pomiary,wykonaj obliczenia i podaj ich wyniki,zapisz słownie wniosek z obliczenia

Chciałabym wszystko dokładnie,,...DZIĘKUJĘ...

1

Odpowiedzi

2009-11-06T16:31:02+01:00
Cel doświadczenia: wyznaczenie gęstości wody.
Przyrządy: waga, szklanka o pojemności 0,25l
Czynności:
- zwarzyć pustką szklankę;
- zwarzyć szklankę z wodą;
- od wagi szklanki z wodą odjąć wagę pustej szklanki;

ok. 300 - 50 = 250 g

- wyliczyć gęstość wody;

0,25l = 250 cm3 (cm3 = centymetry sześcienne)

d = m/v
d = 250g/250cm3
d = 1g/cm3

Wniosek: Woda ma gęstość 1g/cm3.Mam nadzieję, że dobrze wyliczone :P
5 4 5