Pociąg elektryczny przebywa odległość s = 3 km, dzielącą dwie stacje, w ten
sposób, Ŝe najpierw rozpędza się jednostajnie, osiągając dokładnie w połowie drogi
prędkość v = 108 km/h, a następnie jednostajnie hamuje. Przy tym wartości
przyśpieszenia i opóźnienia są sobie równe. Oblicz czas przejazdu od stacji do stacji.

2

Odpowiedzi

2009-11-06T19:24:03+01:00