Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym zawarto
sformułowanie „…wyciągamy do was ręce oraz udzielamy przebaczenia i prosimy o
wybaczenie…” zostało wydane:
a. z okazji wyboru Josepha Ratzingera na papieża Benedykta XVI
b. beatyfikacji papieża Piusa X
c. pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce
d. spotkania premierów Polski i Niemiec w Krzyżowej\

TYLKO PROSZĘ O PEWNE ODPOWIEDZI

3

Odpowiedzi

2009-11-06T17:26:15+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T17:35:02+01:00