. W okresie tzw. odwilży po śmierci J. Stalina z terytoriów ZSRR w ramach tzw.
repatriacji do kraju powracało wielu Polaków z 1,5 miliona wcześniej zesłanych do
łagrów. Oficjalne dane obejmujące lata 1955-1957 określały liczbę powracających na:
a. blisko 100 tysięcy
b. około 230 tysięcy
c. ponad 350 tysięcy
d. blisko pół miliona

3

Odpowiedzi

2009-11-06T17:25:35+01:00
Nie wiem ale albo d albo b . ni ejestem pewna mam adzieje że dobrze myśle
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T17:30:38+01:00