Piszemy liczbę 0, następnie liczbę 1 i znowu 1, potem piszemy najmniejszą z tych liczb całkowitych nieujemnych, która nie wystąpiła na trzech poprzednich miejscach. Dalej postępujemy podobnie. Jaka liczba będzie na 99 miejscu??

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T16:19:24+01:00
2009-11-06T16:21:42+01:00
2009-11-06T16:28:58+01:00