Zad . 1
w trapezie prostokątnym kąt rozwarty jest dwa razy większy od kąta ostrego.
Oblicz miary kątów trapezy.

zad.2
W trapezie równoramiennym kąt ostry jest o 20 stopni mniejszy od kąta rozwartego.
Oblicz miary kątów tego trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T16:45:11+01:00
Zad. 1
360stopni-2*90stopni=180stopni
n-kąt ostry
2n-kąt rozwarty
n+2n=180stopni
3n=180stopni / dzielimy przez 3
n=60stopni

kąt ostry- n, więc wynosi 60stopni
kąt rozwarty- 2n, więc wynosi 2*60stopni= 120stopni

Zad.2
W trapezie kąt dolny i ten nad nim tworzą razem 180 stopni.
Trapez jest równoramienny, więc wystarczy obliczyć dwa kąty.

Obliczamy miarę kąta ostrego:
(180 stopni - 20stopni) /2 =80 stopni

Obliczamy miarę kąta rozwartego:
180stopni- 80 stopni= 100 stopni
30 4 30