Zad1. Towar brutto waży 120 kg, tara wynosi 6 kg. Jaki procent stanowi waga netto?

zad2.Spadochroniarz wyskoczył z samolotu na wysokości 13 km nad ziemią,otworzył spadochron w odległości 975m nad ziemią.Oblicz jaki procent przebył spadochroniarz nie otwierając spadochronu?

zad3.Jakim procentem liczby:
a)8 jest 3?
b)120 jest liczba 300?
c)10 1/2 jest liczba 7?
d)40 jest liczba 20,5?
e)20 jest liczba 7?

3

Odpowiedzi

2009-11-06T16:49:39+01:00
1]120-6=114kg=netto 120kg=100% 114kg=x% x=11400:120=95% netto to 95% całosci 2]13km=13000m-975m=12025m leciał bez spadochronu 13000m=100% 12025m=x% x=1202500:13000=92,5% odp.92,5% drogi przeleciał bez spadochronu 3]a] 3:8×100=37,5% b]300:120×100=250% c]7:10,5×100=około 66,67% d]20,5:40×100=51,25% e]7:20×100=35%-pozdrawiam
3 4 3
2009-11-06T16:50:53+01:00
Zad1 120kg-6kg=114kg
100% - 120
x% - 114 x%= 95%

zad2
100% - 13km
x% - 13km-0.975km x%=92,5%

zad3
a) 100% -8
x% -3 x%= 37,5%
b) 120 - 100%
300 - x% x%= 250%
c) 10,5 - 100%
7 - x% x%= 66 2/3%
d)40 - 100%
20,5 - x% x%= 51,25%
e) 20 - 100%
7 - x% x%= 35%
3 4 3
2009-11-06T17:03:00+01:00
1. 120 - 6 = 114kg odp. Masa netto wynosi 114 kg.
120 = 100%
114 = x%
x = 114*100/120 = 11400/120 = 95%

2. 13000m - 100%
975m - x%
x = (975m × 100%) ÷ 13000m = 7,5 %
100% - 7,5% = 92,5% odp. 92,5%

3.
a) 8 - 100%
3 - x% x = 3*100/8 = 300/8 = 37,5

b) 120 - 100%
300 - x% x = 300*100/120 = 30000/120 = 250%

c) 10,5 - 100%
7 - x x = 7*100/10,5=700/10,5 = 66,67%

d) 40 - 100%
20,5 - x% x = 20,5*100/40 = 2050/40 = 51,25%

e) 20 - 100%
7 - x% x = 7*100/20 = 700/20 = 35%
2 4 2