Odpowiedzi

2009-11-06T16:45:38+01:00
-jako organizmy pionierskie zasiedlają skały i środowiska zbyt ubogie dla innych organizmów
- duże znaczeie mają w ekosystemie lasu - gatunki naziemne są ważnym czynnikiem glebotwórczym. Wiele zwierzą - zwłaszcza bezkręgowców - w większym lub mniejszym stopniu jest uzależnionych od porostów, które dostarczają im schronienia i pokarmu.
- niektóre ptaki wykorzystują je do budowy gniazd (np. zięba). - porosty są łatwo dostępne, wygodne do przenoszenia (lekkie), świetnie smakują zwierzętaomi co najważniejsze zapobiegają rozwojowi
pasożytów. Nadrzewne gatunki porostów chronią przed infekcjami grzybowymi.
- Wielką rolę odgrywają w kształtowaniu mikroklimatu leśnego, są głównym rezerwuarem wody, która pobierają z mgły, rosy i opadów. Pobrana przez nie woda odparowuje powoli,co zapewnia równomierną wilgotność w lesie przez długi czas
- na obszarach tundry i lasotundry porosty są głównym składnikiem pokarmu zwierząt roślinożernych
- innych używano do barwienia tkanin, papieru, nici i skór
- porosty znajdują również zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym do utrwalania zapachów
- obecnie często stosowane są w walce z owadami roślinożernymi i ślimakami
- niektóre gatunki porostów wykorzystuje sie do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza (skala porostowa)
- właściwości lecznicze porostów od dawna były znane i wykorzystywane w medycynie ludowej i konwencjonalnej
- niektóre porosty znajdują sie w jadłospisach wielu kuchni narodowych
210 4 210
2009-11-06T16:56:41+01:00
Znaczenie porostów w przyrodzie :

- produkują barwniki które są używane w laboratoriach
- są pokarmem dla wielu zwierząt
- są organizmami wskaźnikowymi
165 3 165