4.Jeżeli do sumy licz ab i 4a odejmiemy iloczyn b-1 i 2a to otrzymamy?(proszę o obliczenia)
5. wyrażenie -8a²b+4ab można zapisać w postaci?(obliczenia)
6.Wyrażenie -(4x-3)(x-2)-(2x+6)(-2x-1) można zapisać w postaci?(proszę o obliczenia)
LICZĘ NA SZYBKIE ODPOWIEDZI

2

Odpowiedzi

2009-11-06T17:12:23+01:00
Zad. 4
ab + 4a - (b-1)*2a = ab + 4a - (2ab - 2a) = ab + 4a -2ab + 2a = -ab + 6a


Zad. 5
-8a2b + 4 ab = -(8a2b - 4ab) = - 4(2a2b - ab) = -4ab(2a - 1)
2009-11-06T17:14:17+01:00
4. ab + 4a - (b - 1 *2a ) = ab + 4a - ( b - 2a) = ab + 4a - b + 2a =
ab + 6a - b

5. -8a²b + 4ab = 4ab( -2a + 1 )

6. (4x - 3)(x - 2) - (2x + 6) (-2x - 1) = - (- 4x²- 8x - 3x + 6) - ( -4x² - 2x - 12x - 6) = -4x + 8x + 3x -6 - 4x² + 2x + 12x + 6 = 21x - 4x²