Odpowiedzi

2009-11-06T17:06:35+01:00
Pomimo wielu różnic starożytne igrzyska i współczesne olimpiady mają wspólne cechy np. odbywają się co cztery lata. W zawodach uczestniczą reprezentanci wielu państw. Następnym podobieństwem jest to, że istnieją podobne konkurencje pięcioboju. Nawiązaniem do starożytnych igrzysk jest znicz olimpijski, który zapala się od ognia przyniesionego przez sztafetę z Olimpii.

8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T17:07:17+01:00
Za Twórcę Igrzysk olimpijskich uchodzi Herakles. Igrzyska odbywały się w Olimpii, mieście na Półwyspie Peloponeskim, w cztero letnim cyklu. Igrzyskami w Olimpii ku czci ZEUSA zainteresowane były wszystkie polis greckie. W Międzyczasie rozgrywano też inne igrzyska sportowe, ale nie na taka skalę. Przyjęto rachubę czasu wg olimpiad. Początki igrzysk olimpijskich nie są znane i są owiane legendą, pierwszy opis igrzysk znajduje się w Iliadzie Homera, ale i on wspomina, że jest to tradycja jeszcze dawniejsza, od 776 p.n.e. powtarzają się igrzyska olimpijskie w niezmiennym cyklu 4-letnim i trwają przez 1168 lat, prawdopodobnie do 393 n.e. (292 olimpiady) 393 n.e. ces. rzym. Teodozjusz I Wielki zakazał organizowania igrzysk olimpijskich, dopatrując się w nich kultywowania zwyczajów pogańskich. Idea igrzysk olimpijskich została wskrzeszona dopiero w końcu XIX w. przez francuskiego pedagoga, działacza społ. i sport. barona P. de Coubertina; dzięki jego staraniom 1894 został powołany Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz podjęto decyzję o wznowieniu igrzysk olimpijskich i zorganizowaniu ich 1896 po raz pierwszy w czasach nowożytnych w stolicy Grecji Atenach. Od tego czasu igrzyska olimpijskie odbywają się regularnie, co 4 lata. Nie odbyły się tylko trzy razy : w 1916 roku z powodu I wojny światowej, w 1940 i w 1944 z powodu II wojny światowej.
8 2 8
2009-11-06T17:09:37+01:00
ukazanie roli sportu w życiu starożytnych Greków,
omówienie przebiegu igrzysk starożytnych,
omówienie narodzin nowożytnych igrzysk olimpijskich i wskazanie na te elementy tradycji olimpijskiej, które nawiązują do starożytności
5 2 5