Proszę, nie musicie rozwiązywać wszystkich, ale jak któreś wiecie to pomóżcie!;)

1.Podaj elementarny(empiryczny) wzór związku zawierającego 83 procent potasu i 17 procent tlenu.

2.Tlenek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 25.8 procent tlenu. Jaki to metal? Podaj wzór tego tlenku.

3. Po spaleniu 8.4 g żelaza w tlenie otrzymano 11.6 g tlenku. Ustal jego wzór elementarny(empiryczny).

4.Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie sody Na₂CO₃ w wodzie w takich ilościach, że na jedna część masową Na₂CO₃ przypada 10 części masowych wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T17:57:09+01:00
Zad.1

wzor= K2O

zad. 2

25,8 %--- 16 g
100 %--- x g

x= 62 g

62-16=46 g
46 g/ 2= 23 g

23 g---> Na

wzor tlenku Na2O

zad. 4

Cp= (ms/mr)*100 %
ms= 1 g
mr=10 g+1 g= 11g
Cp= 9 %