Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 22% podatku VAT.
a) Cena netto komputera jest równa 2200 zł. Oblicz cenę brutto. Jaki procent ceny stanowi podatek VAT?
b) Cena brutto komputera jest równa 3172 zł. Oblicz cenę netto. Jaki procent ceny brutto komputera stanowi jego cenna netto?
c) Podatek VAT doliczony do ceny netto komputera wyniósł 407 zł. Jaka jest cena brutto tego komputera? Ile dałaby równa cena brutto tego komputera, gdyby jego cena netto została podniesiona o 150 zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T17:46:13+01:00
A)proporcja
2200zl - 100%
x - 22%

x=484zł=vat
cena brutto=2200+484=2684

proporcja
2684zł - 100%
484zł - x

x=18%
odp 18%ceny stanowi vat

b)
proporcja
3172zł - 122%
x - 100%

x=2600zł=cena netto

proporcja
3172zł - 100%
2600zł - x

x=82%
odp cena netto komputera stanowi 82% ceny brutto

c)
vat=407zł

proporcja
407zł - 22%
x - 122%

x=2257zł =cena brutto
2257zł-407zł=1850zł=cena netto
1850zł+150zł=2000zł

proporcja
2000zł - 100%
x - 22%

x=440zł=vat gdy cene netto podniesimy o 150zł
2000zł+440zł=2440zł=cena brutto komputera po podniesieniu ceny netto o 150zł
3 4 3