Odpowiedzi

2009-11-06T17:37:04+01:00
Współczesne problemy ekologiczne województwa śląskiego wynikają z nadmiernej
koncentracji przemysłu, urbanizacji i gęstości zaludnienia. Przemysł
zlokalizowany na terenie województwa charakteryzuje się niekorzystną strukturą
gałęziową, ciągle jeszcze dominuje przestarzały przemysł surowcowy.
Infrastruktura komunalna województwa była stale zaniedbywana, a jej obecny stan
jest przyczyną dodatkowego obciążenia środowiska.
1 2 1
2009-11-06T19:44:35+01:00
Głównymi zagrożeniami na terenie Górnego Śląska spowodowane są niekorzystną strukturą gałęziową przemysłu. Trzeba podkreślić iż w tym regionie wciąż dominuje przestarzały przemysł surowcowy. Infrastruktura komulna była i nadal jest zaniedbywana, co dodatkowo obciąża środowisko.
Przez to duzy nacisk kładzie sie także na problemy ekologiczne, które wynikają z nadmiernej koncentracji przemysłu w tym regionie, urbanizacji ibardzo wysokiej gęstosci zaludnienia ( 230 osób na km kwadratowy ).
Wystepuje tu duze zanieczyszczenie środowiska, co wpływa pzrecież na zdrowie mieszkańców Gornego Ślaska. Dowiedziono, że jakość powietrza ma znaczący wpływ na wystepowanie chorób środowiskowych, zwiększa ryzyko zachorowań na nowotwory ( zwłaszcza na raka płuc ), a również powoduje najwieksze straty w przyrodzie oraz infrastrukturze materialnej województwa.
Na Górnym Śląsku problemem jest także składowanie odpadów, które równiez stanowi zagrożenie, a pzreciez moga być wykorzystywane jako paliwo w spalarniach śmieci, oczywiście z zachowaniem ostroznosci.
Zanieczyszczenia pyłowe obecnie stanowią jedno z największych zagrozeń zdrowia na skutek mechanicznego drażnienia błon śluzowych, spojówek i skóry oraz na skutek oddziaływania związków zaadsorbowanych na pyłach. Źródłem utrzymującej się nadal dużej emisji pyłków na terenie województwa śląskiego jest nie zadawalający jeszcze stan urządzeń odpylających pracujących w przemyśle, z których znaczna część eksploatowana jest dłużej niż 10 lat.
3 4 3
2009-11-06T19:59:43+01:00
Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Ochrona środowiska w województwie śląskim zajmuje priorytetowe miejsce wśród
działań gospodarczej polityki regionalnej. Stan środowiska determinuje bowiem
możliwości rozwoju gospodarki oraz jakość życia mieszkańców województwa. Zły
stan środowiska jest czynnikiem zniechęcającym zewnętrznych partnerów do
inwestowania na tym terenie. Polityce ochrony środowiska w województwie śląskim
wyznaczono następujące cele długofalowe:

ochrona przyrody jako czynnika zapewniającego godne warunki życia przyszłym
mieszkańcom,

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego obecnym i przyszłym mieszkańcom
regionu, stworzenie

warunków gospodarczego i społecznego rozwoju regionu z poszanowaniem wymagań
środowiska

przyrodniczego i jego dziedzictwa.
3 2 3