Odpowiedzi

2009-11-06T17:41:10+01:00
Skutki
1. Umocnienie świadomości narodowej
2. Rząd carski podjął działania mające na celu odciągnięcie chłopów od powstania. W marcu 1864 ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie. Była to wierna kopia manifestu RZ. N. Nadawała ziemię chłopom na własność i bez odszkodowań na rzecz właścicieli. Oficjalne odszkodowania przejął na siebie rząd carski.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T18:27:04+01:00
Pozytywne” skutki powstania :

pełne uwłaszczenie chłopów w Królestwie
umocnienie świadomości narodowej

Powstanie styczniowe trwało najdłużej ze wszystkich polskich powstań i brała w nim największa liczba uczestników . Po zakończeniu powstania , jego przeciwnicy potępili sprawców wybuchu utratą resztek autonomii , a obrońcy powstania zwracali uwagę na jego dziejowe znaczenie i „fundamenty , jakie wybudowało dla następnych pokoleń .

BAZAR

Pierwszy ruch: d4 b6. Tak rozpoczęła się jedna z 32 partii, rozegranych podczas szachowej symultany w Poznaniu przez mistrza świata Aleksandra Alechina. Sześć partii mistrz przegrał i tyle samo zremisował, co uznano za wielki sukces poznańskich szachistów. Gdzie odbyła się symultana? Oczywiście w Bazarze! Bo wszystko, co ważne, działo się właśnie tam.

Postawiony w 1841 r. Bazar od początku stał się centrum polskiego Poznania i taką funkcję pełnił nadal po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. "Miał własną odrębną duszę" - napisał Adam Skałkowski, historyk. Właścicielem budynku była Spółka Akcyjna Bazar założona z inicjatywy Karola Marcinkowskiego oraz hrabiego Macieja Mielżyńskiego, do której weszli głównie wielkopolscy ziemianie - napoleończycy, byli powstańcy i organicznicy. Znalazły się w nim sklepy dla polskich kupców i hotel, potem siedzibę miały tam wszystkie ważniejsze w okresie zaborów polskie instytucje charytatywne i gospodarcze. Wokół Bazaru toczyły się największe wydarzenia historii Poznania. Z okien pierwszego piętra hotelu słynne przemówienie wygłosił 26 grudnia 1918 r. Ignacy Jan Paderewski. Podczas rozpoczętego nazajutrz powstania wielkopolskiego budynek stał się główną kwaterą powstańczą.

Wspomniany szachowy mistrz był tylko jedną z wielu znaczących postaci, które przewinęły się przez Bazar, bo bywali tu wszyscy wielcy: muzycy, literaci czy politycy. Ale też stał się Bazar miejscem towarzyskich spotkań, najpopularniejszym przez dziesiątki lat. Przez cały rok wspominano w Poznaniu odbywające się tam bale karnawałowe, chwalono świetną bazarową kuchnię i chętnie urządzano w Bazarze proszone obiady i wesela.

Budynek, przebudowany w pocz. XX w. przetrwał do 1945 r. Zniszczony przez pociski i pożar został odbudowany dzięki poznańskim akcjonariuszom Bazaru i kupcom, którzy uznali, że najważniejsze jest uruchomienie... sklepów. W 1951 r. budynek przejął Orbis, a w 1973 r. właścicieli wywłaszczono. Czterdzieści lat później decyzję o wywłaszczeniu udało się unieważnić i budynek przywrócono dawnym właścicielom.

"(...) rynny nie działały, woda lała się po ścianach... kanalizacja nie działała... ważne elementy konstrukcji budynków były naruszone, grożąc zawaleniem" - pisze na stronie internetowej Krzysztof Twardowski, którego pradziadek, dziadek i ojciec związani byli z Bazarem, a on sam był prezesem Zarządu Bazaru Poznańskiego w latach 1992-99.

1 4 1