Odpowiedzi

2009-11-06T18:29:47+01:00
Z aktu 1 dowiadujemy się o miłości Elizy (córki Harpagona, głównego bohatera 'Skąpca') do Walerego, o ich małżeńskich zamiarach i nieudolnych zabiegach, by zdobyć przychylność ojca dziewczyny. W takiej samej sytuacji jest Kleant (brat Elizy), który jest zakochany w Mariannie, ale sytuacja materialna oraz brak zgody ojca stoją na drodze do jego szczęścia..
W kolejnych scenach Harpagon obwinia Kleanta o zbytnią rozrzutność (syn jest okolicznym elegantem). Na koniec obwieszcza dzieciom, że postanowił poślubić Mariannę. Następnie oświadcza Elizie, że i jej przyszłość zaplanował, zamierzając wydać ją za starego, ale nie żądającego posagu Anzelma. Tymczasem Kleantowi potrzebne są pieniądze, więc wysyła służącego, Strzałkę, aby poszedł się dowiedzieć o jakiejkolwiek pożyczce. Przy późniejszym nieoczekiwanym spotkaniu, okazuje się, że pożyczającym jest Harpagon. Aby zdobyć uznanie Marianny, Harpagon urządza przyjęcie. Jednak swoim komicznym (jego zdaniem wyrachowanym) zachowaniem, dziewczyna jest zgorszona, starzec budzi w niej wstręt i przerażenie swym stosunkiem do dzieci. Tymczasem Harpagon zdał sobie sprawę, że zginęła jego ukochana szkatułka (była jego najważniejszą rzeczą w życiu, ważniejszą od dzieci, ponieważ trzymał tam 10 tys talarów). Nieporozumienie przerywa przybycie Anzelma. Okazuje się, że Walery jest jego synem, a marianna córką i jednocześnie siostrą Walerego. Harpagon odzyskuje szkatułkę, w zamian za obietnicę oddania szkatułki przez Kleanta.
3 2 3