Czy móglby mi ktos to przetlumaczyć na Polski??? Z góry dziekuje

Poland,officially the Republic of Poland (Rzeczpospolita Polska), is a country in Central Europe bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north. The total area of Poland is 312,679 square kilometres, making it the 69th largest country in the world and the 9th largest in Europe. Poland has a population of over 38 million people, which makes it the 34th most populous country in the worldand one of the most populous members of the European Union.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T18:30:34+01:00

Polska,oficjalnie Republika Polska (*Rzeczpospolita* *Polska*), jest to kraj w Centralnej Europie ograniczanej przez Niemcy od zachodu; Czeska Republika i Słowacja od południa; Ukraina, Białorusią i Litwa od wschodu; I Morzem Bałtyckim i Kaliningradem, Rosyjski (Rosjanin) *exclave*?!, od północy. Ogólna przestrzeń Polski to 312,679km2, wyrabiający to 69 największy kraj w świecie i 9 największy w Europie. Polska ludność ma ponad 38 milionów osób.Gęsto zaludniony kraj w *worldand*?! ,jeden z najbardziej gęsto zaludnionych państw członkowskich Związku Europejskiego.
2009-11-06T18:32:00+01:00
Polska - oficjalnie Rzeczpospolita Polska jest krajem w centrum Europy, graniczy od wschodu z Niemcami; Z Czechami i Słowacją od południa; z Ukrainą, Białorusią i Litwą od zachodu i z Morzem Bałtyckim i z Kaliningradem, rosyjskiej enklawy od północy. Łączna powierzchnia Polski wynosi 312,679 kilometrów kwadratowych, co w 69 największych krajach na świecie i 9 największych w Europie. Polska liczy ponad 38mln osób, co czyni go 34 największym zaludnionym krajem na świecie. Jest jednym z najludniejszych krajów w Unii Europejskiej.
2009-11-06T18:32:31+01:00
Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska (Rzeczpospolita Polska), jest krajem w Europie Środkowej, graniczy z Niemcami na zachodzie, Czechami i Słowacją na południu, Ukrainą, Białorusią i Litwą na wschodzie, oraz Morza Bałtyckiego i Obwodu Kaliningradzkiego , rosyjskiej enklawy, na północ. Łączna powierzchnia Polska jest 312.679 kilometrów kwadratowych, co w 69 największych krajów na świecie i 9 największych w Europie. Polska liczy ponad 38 mln osób, co czyni ją 34. najludniejszym krajem na swiecie jednym z najludniejszych członków Unii Europejskiej.