ZAD.1 Pokój ma 4 kąty, a w każdym kącie siedzi kot. Naprzeciwko każdego kota siedzą trzy koty, a na ogonie każdego kota siedzi jeden kot. Ile kotów było razem?

ZAD.2 Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (- ∞ ,3>
f(x) = - (x - 2)^2 + 3
f(x) = (2-x)^2 + 3
f(x) = - (x + 2)^2 - 3
f(x) = (2-x)^2 - 3

ZAD.3 Dane są wielomiany W(x)=13x^3 -2x, V(x)=2x^2 +3x.
Stopień wielomianu W(x)*V(x) jest równy:

ZAD.4 Załóżmy, że ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym i jego wyrazy są różne od 0. Które z poniższych ciągów są geometryczne:

cn= |an |
en= 2an
fn = an + 2

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T20:24:39+01:00
1.
4*1+4*3+4*4=4+12+13=32

w sumie bylo 32 kot
2,
f(x)=(x+2)^2-3

3,w(x)*v(x)=(13x^3-2x)*(2x^2+3x)
=26x^5+39x^4-4x^3-6x^2
4. fn=an+2
1 5 1
2009-11-07T20:28:04+01:00
1.
4 koty

2.
parabola musi mieć ramiona skierowane w dół, a więc na pewni nie f(x) = (2-x)^2 + 3 i f(x) = (2-x)^2 + 3, bo a>0

f(x) = - (x + 2)^2 + 3 = -x²-4x-4+3= -x²-4x+1
szukamy q=3
q= -Δ/4a = -(16-4):(-4)= -(12):(-4)= 3

3.
(13x³ -2x)*(2x²+3x) = 26x⁵+39x⁴-4x³-6x²
Jest to wielomian stopnia 5, bo taka jest najwyższa potęga.

4.
wydaje mi się, że ciągami są:
cn= |an |
en= 2an
1 5 1
2009-11-07T20:36:48+01:00
1)
4*1+4*3+4*4=4+12+13=32

2)
f(x)=(x+2)^2-3

3)
w(x)*v(x)=(13x^3-2x)*(2x^2+3x)
=26x^5+39x^4-4x^3-6x^2

4)