Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T18:27:07+01:00
Mieszko I (ok. 935-992)
Bolesław Chrobry (966-1025)Koronowany w 1025 roku
Mieszko II (990-1034)Koronowany w 1025 roku
Kazimierz Odnowiciel (1016-1058)
Bolesław Śmiały (1040-1081)Koronowany w 1076 roku
Władysław Herman (1042-1102)
Bolesław Krzywousty (1086-1138)
Władysław Wygnaniec (1105-1159)
Bolesław Kędzierzawy (1121-1173)
Mieszko Stary (1122-1202)
Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194)
Mieszko Plątonogi (1130-1211)
Leszek Biały (1186-1227)
Władysław Laskonogi (1161-1231)
Henryk Brodaty (1165-1238)
Henryk Pobożny (1196-1241)
Bolesław Rogatka (1220-1278)
Konrad Mazowiecki (1187-1247)
Bolesław Wstydliwy (1226-1279)
Bolesław Pobożny (1221-1279)
Leszek Czarny (1240-1288)
Henryk Probus (1257-1290)
Przemysł II (1257-1296)Koronowany w 1295 roku
Wacław II (1271-1305)Koronowany w 1300 roku
Władysław Łokietek (1260-1333)Koronowany w 1320 roku
Kazimierz Wielki (1310-1370)Koronowany w 1333 roku
Ludwik Węgierski (1326-1382)Koronowany w 1370 roku
Jadwiga (1371-1399)Koronowany w 1384 roku
Władysław Jagiełło (1351-1434)Koronowany w 1386 roku
Władysław Warneńczyk (1424-1444)Koronowany w 1434 roku
Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)Koronowany w 1447 roku
Jan Olbracht (1459-1501)Koronowany w 1492 roku
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)Koronowany w 1501 roku
Zygmunt Stary (1467-1548)Koronowany w 1506 roku
Zygmunt August (1520-1572)Koronowany w 1529 roku
Henryk Walezy (1551-1589)Koronowany w 1574 roku
Stefan Batory (1533-1586)Koronowany w 1576 roku
Zygmunt III Waza (1566-1632)Koronowany w 1587 roku
Władysław IV (1595-1648)Koronowany w 1632 roku
Jan Kazimierz (1609-1672)Koronowany w 1649 roku
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)Koronowany w 1669 roku
Jan III Sobieski (1629-1696)Koronowany w 1674 roku
August II Sas (1670-1733)Koronowany w 1697 roku
Stanisław Leszczyński (1677-1766)Koronowany w 1704 roku
August III Sas (1696-1763)Koronowany w 1733 roku
Stanisław August Poniatowski (1732-1798)Koronowany w 1764 roku
1 5 1
2009-11-06T18:29:01+01:00

Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bolesław II Szczodry
Przemysł II
Wacław II
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
2009-11-06T18:53:51+01:00
Piastowie:
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko I Plątonogi
Konrad I Mazowiecki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Przemysł II
Przemyślidzi:
Wacław II
Wacław III
Piastowie:
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Andegawenowie:
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Jagiellonowie:
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Władcy elekcyjni Rzeczypospolitej Obojga Narodów:
Henryk Walezy
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski