Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-06T19:11:43+01:00
Celem obronu ludzkosci nalezy do Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej oraz prazydenci miast majaca powinna zapewnienic wysokiego stopnia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, minimalizacja zagrożeń, tworzenie i utrzymywanie obrony cywilnej, porządku publicznego przede wszystki do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia.

Spraw Obronnych to zasługa Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w ich zakresie jest zaplanowanie działalności oraz opracowywanie różnych działań Wydziału, wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów ,zarządzaniem kryzysowym.Prowadzenie obsługi organizacyjnej i technicznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; pełniących całodobowe dyżury oraz pracowników Wydziału.

Obrona cywilna to nie tylko obrona lucdzkości ale obrona zakładów pracy i urządzeń publicznej ale takrze dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny .Pomaganie i współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołow np: po powodzi.
18 1 18