1)Przeczytałaś informację o możliwości odbycia stażu w amerykańskiej firmie. Zadzwoń pod podany numer.
-poinformuj, dlaczego dzwonisz
-zapytaj o długość trwania stażu
-zapytaj o dokumenty, które należy złożyć

2)Przeczytałaś ogłoszenie o pracy sezonowej w biurze w Londynie. Jesteś zainteresowana. Zadzwoń pod podany numer.
-poinformuj, dlaczego dzwonisz
-zapytaj jakie są wymagania, aby otrzymać pracę
-zapytaj o warunki mieszkaniowe

3

Odpowiedzi

2009-11-06T19:10:40+01:00
1)Goodmorning. I would like to ask if there is a possibilty of taking my practice in your company. How long is the period of practice? What documents will I have to deliver to your company? Thank You and Goodbye.

2) Hello. I have heard about a season work in London. I would like to ask what qualifications are required? And are the conditions of the home satisfiing? Thank you for the information. Goodbye.
2009-11-06T19:41:45+01:00
1Good day bell reserve can last in order to it practice staż.Ile? Is necessary it to lodge what (which) document and?

2Claims (demand) are regarding good day bell of bell pracy.Jakie receive in order to? Is what (which) residential conditions but?

2009-11-06T20:36:12+01:00
1)dzień dobry dzwonie do państwa ponieważ przeczytałam informację,że można rozpocząć staż w waszej amerykańskiej firmie.
Chciałam się jeszcze zapytać ile on będzie trwał.
JAkie dokumenty mam złożyć u państwa,w sprawie przyjęcia an staż?

Good morning bell to the country since I read the information that you can start your internship at the U.S. company.
I wanted to ask even if it will last.
What documents do I submit to państawa, on the adoption of an internship?

2)dzień dobry,dzwonie do państwa w sprawie ogłoszenia.Podobno szukacie kogoś do sezonowej pracy w biurze w Londynie,.Jakie są wymagania ,żeby móc tam pracować.
Chciałam sie jeszcze zapytać jakie są u Was warunki mieszkaniowe?

Good morning, a bell to the country on advertisement.Podobno looking for someone to seasonal work in an office in London. What are the requirements to be able to work there.
I wanted to ask what more you are in housing?
chyba tak