A)podaj najmniejszą liczbę całkowitą większą od
-4 1/3
b)Jaką częścią liczby 45 jest 3?
c)Czy rozwinięcie dziesietne ułamka 3/24 jest skończone,okresowe czy nieokresowe?
d)Podaj liczbę,której 2/5 wynosi 10
e)Podaj przykład liczby x spełniającejwarunek 3/4 <x<4/5

2

Odpowiedzi

2009-11-06T19:08:31+01:00
A) -4
b) Liczba 3 jest 1/15 liczby 45
c)
d) 25
e)
4 2 4
2009-11-06T19:08:53+01:00
A) -4
b)15%
c) skończone
d) 45
e) 16/20
3 2 3