Odpowiedzi

2009-04-28T13:27:06+02:00
Przez główny grzbiet Sudetów biegnie europejski dział wodny, oddzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i Czarnego. Prawie cała polska część Sudetów leży w dorzeczu Odry, niewielkie fragmenty w dorzeczu Łaby. JEdynie skrawek Grupy Śnieżnika za pośrednictwem Morawy odwadniany jest do Morza Czarnego. Największe powierzchnie zajmują zlewnie Nysy Kłodzkiej, Bobru i Nysy Łużyckiej. Rzeki sudeckie są na ogół krótkie, o dużych spadkach, zmiennych wodostanach i gwałtownych wezbraniach. Często stwarzają zagrożenie powodziowe.

4 1 4