Odpowiedzi

2009-11-06T20:50:34+01:00
1. Wpłaty z Narodowego Banku Centralnego (NMC)
2.Dochody publiczne
3.Wpłaty z nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych
4.Dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe
5.ochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnych charakterze składników majątkowych Skarbu Państwa
6.Odsetki od środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych
7.Odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa
8.Odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych;
9.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
10. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa
11.Inne dochody publiczne

ITP :)