Odpowiedzi

2009-11-06T19:29:32+01:00
Objawy kryzysu w kościele katolickim:
- sprzedawanie odpustów
- rozluźnienie dyscypliny i obyczajów wśród duchowieństwa
- utracenie znaczenia papiestwa
- sprzedawanie stanowisk kościelnych

1517 r. Marcin Luter przybił do kościoła św. Pawła 95 tez
6 2 6
2009-11-06T19:38:47+01:00
Kościół katolicki był przeciwny reformacji, ponieważ przez nią tracił wiernych, którzy przechodzili albo na luteranizm albo na kalwinizm. W miarę rozwoju protestantyzmu w Kościele katolickim narastało przekonanie o konieczności reform. Miały one umocnić kościól katolicki oraz zapobiec przechodzeniu kolejnych rzesz wiernych na wyznania protestanckie.
Przeprowadzeniem reform zajął się sobór, który odbył się w Trydencie, który trwał 1545-1563.
Sobór potępił Lutra i jego nauki. Potwierdzono, że głową kościoła jest papież. Postanowienia soboru przyczyniły się do wzmocnienia dyscypliny kościelnej. Tworzono seminaria duchowne, aby podnieść poziom wykształcenia duchowieństwa.
. Utworzono indeks kaiąg zakazanych, cyli wykaz książek sprzecznych z nauką kościoła katolickiego, których katolik nie powinien czytać.
Powołano świętą inkwizycję, czyli instytucję, która zajmowała sie sądzeniem osób podejrzanych o herezję, czyli poglądy sprzeczne z oficjalną nauką kościoła. Do wyroku inkwizycji nie było odwołania. Dużą rolę odgrywał zakon jezuitów założony przez św. Ignacego Loyolę. Zakonnicy, oprócz zwykłych ślubów przyrzekali całkowite posłuszeństwo kościołowi. Nie zamykali się w klasztorach, swoją działalność prowadzili wśród społeczeństwa/ Szczególną aktywność wykazywali w dziedzinie oświaty.
Działania Kościoła katolickiego w 16 i 17 wieku protestanci i niektórzy historycy nazywali kontrreformacją. W ten sposób chcieli podkreślić, że były one skierowane przeciwko wyznaniom protestanckim, powstałym na skutek reformacji. katolicy nazywali ją reformacja katolicką, zwracając uwagę na dzieło naprawy Kościoła katolickiego.
10 4 10