Na świecie oprócz skali Celsjusza do mierzenia temp używa sie również skali Fahrenheita oraz skali Kelvina.Zależność między temp wyrazoną w skali C a temp wyr w skali F określa wzór y=1,8x+32,gdzie x -to temp w stopn.C,y to temp w st.F
Narysuj wykres tej funkcji,odczytaj z wykresu ilu st F odpowiadają nast.temp.
upały ost.pan w Polsce + 35 st.C
rzadko bywająca zimą temp - 20 st.C
niebezpieczna temp.ciała+ 40 st.C
temp.wrzenia wody
temp.zamarzania wody
Oblicz ile st.C było w niekt miejscacach swiata,jesli temp pow.wynosiła 68 stF,-22 st.F

1

Odpowiedzi

2009-11-08T03:38:05+01:00
Fahrenheita oraz skali Kelvina.Zależność między temp wyrazoną w skali C a temp wyr w skali F określa wzór y=1,8x+32,gdzie x -to temp w stopn.C,y to temp w st.F
Narysuj wykres tej funkcji
,odczytaj z wykresu ilu st F odpowiadają nast.temp.
upały ost.pan w Polsce + 35 st.C
rzadko bywająca zimą temp - 20 st.C
niebezpieczna temp.ciała+ 40 st.C
temp.wrzenia wody
temp.zamarzania wody
Oblicz ile st.C było w niekt miejscacach swiata,jesli temp pow.wynosiła 68 stF,-22 st.F

y=1,8x+32
y=63+32=95F
y=-36+32=-4F
y=72+32=104
68F=1,8x + 32
1,8x=36
x=20
-22F=1,8x + 32
1,8x = -54
x= -30