Pociąg osobowy przyśpiesza od stanu spoczynku do prędkości 20m/s w czasie 15s jechał z tą samą prędkością przez 60s a potem zachamował w czasie 20s

-oblicz całkowitą grogę jaką przejechał od początku do końca drogi
-oblicz średnia wartość na całej trasie
-oblicz przyśpieszenie w czasie pierwszych 15s

3

Odpowiedzi

2009-11-06T19:52:03+01:00
V0=0
v1=20m/s
v2=20m/s
v3=0m/s
t1=15s
t2=60s
t3=95s
Vk=v0+at
v1=0+a*t1
a=4/3m/s²
s1=v0*t1+at²/2
s1=0*15+4/3*15²/2
s1=150m
s2=20*60
s2=1200m
a3=1m/s²
s3=20*20-1*20²/2
s3=400-200
s3=200m
sc=200+150+1200=1550m
1 1 1
2009-11-06T19:53:46+01:00
I cześć ruchu
a=Δv/Δt = 20/15 = 4/3
s= at²:2 = 4/3*225:2 = 150m

II cześć ruchu
s=vt = 20*60 = 120 m

III cześć ruchu
a=Δv/Δt= 20/20=1
s=v₀t- at²:2 = 20*20-200 = 400-200 = 200m

sc= 150+120+200=470m

tc=15+60+20=95s
vśr= sc:tc= 470:95= 4 90/95 m/s
1 1 1
2009-11-06T19:54:47+01:00
T=15s
Δv=20m/s
a=Δv/t
a=20/15
a¹=4/3m/s²

s=at²/2
s=4/3 × 225/2
s₁=150m

s=vt
s=20×60
s₂=1200m

a₂(opóźnienie)=20/20
a₂=1m/s²

s=Vot-at²/2
s=20×20-1×400/2
s=400-200
s₃=200m

s całkowite=1550m

Vśr=Scał/Tcał
Vśr=200+1200+150/95
Vśr=1550/95
Vśr≈16,3m/s
1 5 1