Posługując się podanymi spójnikami,przekształć poniższe grupy zdań pojedyńczych w złożone.Nazwij powstałe wypowiedzenia.
Spójniki: albo,zatem,lecz,i.
a)Zeus rozgniewał się na Prometeusza.Rozkazał Hefajstosowi stworzyć przepiękną kobietę-Pandorę.
b)Prometeusz domyślał się podstępu.Odprawił piękną nieznajomą.
c)Jednak brat tytana,Epimeteusz,nie wygnał Pandory.Natychmiast się z nią ożenił.
d)Zeus wydał wyrok: ,,Porzucisz ludzi.Zostaniesz ukarany.''

1

Odpowiedzi

2009-11-06T19:46:59+01:00
A) i
Zeus rozgniewał się na Prometeusza i rozkazał Hefajstosowi stworzyć przepiekną kobiete - Pandore.

-zdanie współrzędnie złożone łączne
___ ... ____


b) zatem
Prometeusz domyslal sie podstepu zatem odprawil piekna nieznajoma.

-zdanie współrzędnie złożone wynikowe
---->...>----

c) lecz
Jednak brat tytana Epitemusz nie wygnal Pandory lecz natychmiast sie z nia ozenil.

-zdanie współrzędnie złożone przeciwstawne
---->...<----

d) albo
Zeus wydal wyrok: 'Porzucisz ludzi albo zostaniesz ukarany"

-zdanie współrzędnie złożone rozłączne
----<...>----
73 4 73