Odpowiedzi

2009-11-06T20:16:09+01:00
1. Przykłady reakcji egzotermicznych:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

2Mg + O2 → 2MgO

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2

W wyniku tych reakcji ciepło jest wydzielane.

2. Przykłady reakcji endotermicznych

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O
2 5 2
2009-11-06T20:17:22+01:00
1. Przykłady reakcji egzotermicznych:
KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
2Mg + O2 → 2MgO
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

2. Przykłady reakcji endotermicznych
NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O
2HgO → 2Hg + O2
N2 + O2→ 2NO
Cu(OH)2 → CuO + H2O
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T20:19:00+01:00
Jeden z przykładów reakcji egzoenergetycznej:
KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
(Podczas reakcji egzoenergetycznej wydziela się ciepło)

Jeden z przykładów reakcji endoenergetycznej:
2HgO → 2Hg + O2
(Ciepło jest pobierane poczas reakcji endoenergetycznej)
2 5 2