Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T20:20:46+01:00
Siarkę wydobywa się sposobem odkrywkowym i poprzez floatację. W dzisiejszych czasach złoża siarki, które występują pod powierzchnią terenu wytapia się przegrzaną parą wodną. Wydobywa się ją na powierzchnię za pomocą stężonego powietrza przy wykorzystaniu niskiej temperatury topnienia siarki.

Proszęę :)
4 5 4
2009-11-06T20:23:08+01:00
Większość siarki pochodzi z ogromnych podziemnych złóż. Pewna ilość siarki zawarta jest w ropie naftowej i gazie ziemnym. W trakcie spalania tych paliw powstaje dwutlenek siarki. Powoduje on skażenie powietrza i kwaśne deszcze. Dlatego też, zanim paliwa te zostaną użyte, produkujące je koncerny naftowe są zmuszone do usuwania z nich siarki. Siarkę występującą w stanie rodzimym wytapia się przegrzaną parą wodną pod ziemią i wydobywa na powierzchnie za pomocą sprężonego powietrza. Źródłem siarki są również jej związki zawarte w gazach przemysłowych, jak na przykład siarkowodór występujący w gazie świetlnym. W celu związania siarkowodoru przepuszcza się surowy gaz z pieców koksowniczych przez odpowiednie oczyszczalniki. Siarkowodór odpadkowy z innych przemysłowych procesów przepuszcza się w celu utlenienia go do wolnej siarki nad katalizatorem, przy czym ulega on częściowemu spaleniu, także dwutlenek siarki utlenia siarkowodór do wolnej siarki. W końcu należy zwrócić uwagę na ważną przemysłowo metodę otrzymywania wolnej siarki przez redukcję dwutlenku siarki za pomocą tlenku węgla. W Polsce spotykamy niewielkie złoża pirytów w Górach Świętokrzyskich i na Górnym Śląsku, natomiast bogate są złoża gipsu i anhydrytu na Dolnym Śląsku i w Kieleckiem. Zawartość siarki w węglu kamiennym dochodząca do kilku procent stanowi również źródło tego pierwiastka, którego pełne wyzyskanie z gazów spalinowych staje się konieczne. Małe ilości siarki wchodzą w skład niektórych rodzajów białek zwierzęcych.
________
mam nadzieję, że pomogłam . ;)
3 4 3