Odpowiedzi

2009-11-06T22:50:21+01:00
3. jądro komórkowe, rola: przechowywanie informacji genetycznej, sterowanie wszystkimi organellami

ma błonę zewnętrzną i wewnętrzną tworzące grzebienie, w środku znajduje się matrix-mitochondrium

zbudowany z podjednostki większej i mniejszej, rola:biosynteza białek

retikulum endoplazmatyczne-dzieli komórkę na przedziały, drogi transportu

4.a
5.P
F
F(?)
F
6.mitochondrium-grzebienie
cytoszkielet-mikrotubule
jądro-chromatyna
siateczka-rybosomy