Odpowiedzi

2009-11-06T20:18:41+01:00
Niewielka już ilość wypitego alkoholu wpływa często na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Przeprowadzono na ten temat wiele doświadczeń; wyniki ich świadczą o obniżonej wraz z ilością wypitych kieliszków zdolnością osądu, zanikaniu krytycyzmu, zanikaniu precyzyjnego myślenia. Nawet niewielkie dawki alkoholu, które nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają też precyzję ruchów. Błędnie się więc sądzi, że alkohol działa na układ nerwowy pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność.
Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy, przy czym w pierwszej kolejności atakuje najbardziej wrażliwe, najmłodsze w rozwoju ewolucyjnym - ośrodki układu nerwowego. Zaburzone jest więc precyzyjne myślenie, logiczne rozumowanie, prawidłowy osąd. Upośledzona zostaje tzw. uczuciowość wyższa, właściwa tylko człowiekowi. Obejmuje ona: etykę, moralność, poczucie więzi rodzinnych, międzyludzkich, narodowych. Zakłócone zostają też inne funkcje ośrodków kory mózgowej, ich współpraca z ośrodkami w strukturach podkorowych, znajdujących się dotychczas pod kontrolą i hamującym wpływem kory mózgowej. Dochodzą do głosu instynkty i popędy, prymitywne zachowania.
1 5 1
2009-11-06T20:20:26+01:00
Alkohol jest wchłaniany z wszystkich części przewodu pokarmowego w dużym stopniu zwykłą dyfuzją do krwi, jednak jelita są zdecydowanie najbardziej wydajną częścią przewodu pokarmowego, która wchłaniania alkohol z powodu ich bardzo dużej powierzchni.

20% do 25% dawki alkoholu wchłania się do organizmu z żołądka a 75% do 80% jest wchłaniane przez jelita. Z tego powodu maksymalne stężenia alkoholu we krwi są osiągane w ciągu od 0,5 do 2,0 godziny (średnio 0,75 – 1,35 godziny w zależności od dawki i czasu od ostatniego posiłku), jeżeli dużo jedliśmy szczyt stężenia alkoholu osiągamy w 1.0 godzinę, a w skrajnych przypadkach nawet aż dopiero po ok 6,0 godzinach (średnio 1,06 – 2,12 godziny).

Alkohol ma wysokie podobieństwo do wody i dlatego trafia do tkanek i płynów w organizmie, ponieważ zawierają one wodę. Alkohol jest szybko wchłaniany i rozprowadzany w całym organizmie poprzez krew. Po absorpcji alkohol występuje w całym organizmie (w dowolnie badanym punkcie), w tym samym stężeniu.
1 5 1