Określ wpływ poszczególnych zdarzeń gospodarczych na składniki bilnasu i sumę bilansową.
1)Zaciągnięto kredyt bankowy otrzymując wpłatę środków pienieżnych na rachunek benkowy 10 000
2)Zakupiono za gotowkę opragramowanie 3 600
3) Zakupiono udziały spółki Beta,zapłata nastąpiła przelwem z rachunku bankowego 5 000
4)Z rachunku bankowego spłacono ratę kredyty bankowego 1 000
5)Odbiorcy spłacili należności wpłacając gotówkę do kasy 2 000
6)Uregulowano ze środków posiadanych na rachunku bankowym zobowiąznie z tytułu podatku dochodowego 8 700
7)Pracownik wpłacił do kasy nie wykorzystana zaliczkę na zakup materiałów 800
8)Przyjeto do używania maszynę zakupioną w spółce Vega,zapłata nastąpi w terminie póżniejszym 7 300
9)Przyjęto do używania zakupiony w spółce Gamma program komputerowy,zapłata nastąpi w terminie póżniejszym 10 000

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-06T23:09:57+01:00
1) Poz. Kredyty i pożyczki oraz poz. Środki pieniężne na rachunku bankowym zwiększą się o 10 000. Suma bilansowa zwiększy się o 10 000

2) Środki pieniężne w kasie zmniejszą się o 3 600, Wartości niematrialne i prawne zwiększą się o 3 600. Suma bilansowa bez zmian

3) Środki pieniężne na rachunku bankowym zmniejszą się, Długoterminowe aktywa finansowe się zwiększą o 5 000, suma bilansowa bez zmian

4) Środki pieniężne na rachunku bankowym zmniejsza sie, Kredyty i pożyczki też sie zmniejsza, suma bilansowa zmniejsza się o 1 000

5) Nalezności od odbiorcy zmniejszają się, Środki pieniężne w kasie zwiększają się, o 2 000, suma bilansowa bez zmian

6) Zobowiązania publicznoprawne zmniejszają się, tak samo Środki pieniężne na rachunku bankowym, suma bilnsowa zmniejsza się o 8 700

7) Kasa(Środki pieniężne w kasie) zwiększają się, Należności od pracowników zmniejszają się o 800, suma bilansowa bez zmian

8) Środki trwałe zwiekszają się, Zobowiązania wobec dostawców zwiększają się o 7 300, suma bilansowa zwiększa się o 7 300

9) Wartości niematerialne i prawne zwiekszają się, Zobowiązania wobec dostawców zwiększają się o 10 000, suma bilansowa zwiększa się o 10 000