Akcja wisła to:
a.realizowana w 1947 operacja wysiedlona ok. 150 tys. ukrainców z Rzeszowszczyzny
b. regulacja podkarpackich dopływów wisły w ramach planów przeciwpowodziowych w latach 1955-1965
c. kryptonim manewrów wojsk Układu Warszawskiego przeprowadzonych w okręgu Bydgoskim w 1977 r.
d. budowa stopnia wodnego, zbiornika wodnego i elektrowni wodnej pod włocławkiem w latach 1962-1970

żadna, jedna lub więcej odpowiedzi poprawnych

3

Odpowiedzi

2009-11-06T20:54:11+01:00
Odp. A

Potwierdzenie !
Decyzję w sprawie podjęcia Akcji "Wisła" podjęło Biuro Polityczne KC PPR. Przyjmuje się, że trwała od 28 kwietnia do końca lipca 1947, chociaż ostatnie wysiedlenia miały miejsce w roku 1950. Szacuje się, iż w wyniku akcji wojskowej rozbito siły UPA w liczbie 1 500tys. ludzi (17 sotni), oraz uwięziono 2 900 aktywnych lub domniemanych członków OUN, a przesiedlenia objęły ponad 140 tysięcy osób cywilnych.
2009-11-06T20:54:32+01:00
Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź a.
2009-11-06T21:08:00+01:00