1)Dany jest trójkąt o bokach a=12cm,b=9cm,c=15cm.Podaj wymiary trójkąta podobnego do tego trójkąta, gdy skala podobieństwa jest równa:
a) 1\3
b)3
2)Dany jest trójkąt równoramienny,którego podstawa ma długość 2cm,a wysokość 3cm.Narysuj trójkąt podobny w skali:
a)1\3
b)2

1

Odpowiedzi

2009-11-06T21:23:16+01:00
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem polecenie:

1.
a) a = 4 cm; b = 3 cm; c = 5 cm
b) a = 36 cm; b = 27 cm; c = 45 cm

2. W paincie?
2 2 2