Odpowiedzi

2009-11-06T21:03:18+01:00
1.PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
2.PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU
3.NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
4.PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
5.DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
6.NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI
7.MOWA O ZBURZENIU MIASTA I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
8.MĘKA SYNA BOŻEGO
9.ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
10.OSTATNI ROZKAZ
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T21:04:00+01:00
1 rozdział:
1. Chrzest Jezusa
2. Kuszenie Jezusa
3. Pierwsze wystąpienie
4. powołanie pierwszych uczniów
5. nauczanie w Kafatnum
6. uzdrowienie opętanego
7. w domu Piotra
8. liczne uzdrowienia
9. w okolicy Kafarnaum
10. uzdrowienie trędowatego
2 rozdział
1. uzdrowienie paralityka
2. powołanie Lewiego
3. sprawa postów
4. łuskanie kłosów w szabat
2 3 2