Odpowiedzi

2009-11-06T21:36:30+01:00
15% z 2kg=0,15×2=0,3kg [soli] 2kg-0,3kg=1,7kg[woda] 10%z 3kg=0,1×10=1kg[soli] 3kg-1kg=2kg[woda] razem sól=0,3kg+1kg=1,3kg woda:1,7kg+2kg=3,7kg stosunek soli do wody=1,3:3,7=13:37 odp.stosunek soli do wody jest jak 13 do 37-pozdrawiam
2009-11-06T21:49:14+01:00
15% z 2kg :
2kg - 100%
x - 15%
x= (2kg × 15%) ÷ 100% = 30÷100=0,3kg - zawartość soli w 1 roztworze

10% z 3 kg
3kg - 100%
x - 10%
x= (3kg × 10%) ÷ 100% = 30÷100% =0,3 kg - zawartość soli w drugim roztworze

1,7kg+2,7kg=4,4kg - ilość wody dwóch roztworów
0,3kg+0,3kg=0,6 kg - zawartość soli w dwóch roztworach

4,4kg-100%
0,6kg-x%
x= (0,6kg × 100%) ÷ 4,4kg = 60÷4,4 ≈ 13,64% - zawartość soli w zmieszanym roztworze

zawartość soli = 13,64
zawartość wody = 86,36
odp. Stosunek soli do wody w otrzymanym roztworze wynosi 13,64 : 86,36.
2 1 2
2009-11-06T22:24:56+01:00